Uredništvo

Mnogim čitateljima već je od ranije poznato kako se, nakon nedavne odluke nadležnog ministarstva o uskrati sredstava sufinanciranja za ovu godinu, hrvatsko izdanje Le Monde diplomatiquea našlo u razmjerno neizvjesnoj financijskoj situaciji. S obzirom na to, naša redakcija je uoči izdavanja ovog broja odlučila da privremeno suspendira izlazak tiskane verzije naših novina. Drugim riječima, broj koji držite u rukama posljednji je tiskani broj hrvatskog LMD-a… za neko vrijeme. To vrijeme će nam omogućiti da se reorganiziramo i osmislimo alternativne modele financiranja, što je posao kojem smo, zajedno s brojnim čitateljima i podržavateljima, već uvelike prionuli. U međuvremenu, dakako, namjeravamo i dalje omogućiti svima da čitaju naše članke – i arhivske i nove – preko naše internetske stranice.

S obzirom na to da ovom suspenzijom završavamo jednu fazu u razvoju hrvatskog LMD-a, odlučili smo da u ovaj broj uključimo dosje o stanju medija kod nas. Njime namjeravamo svima onima koji su nas pratili još jednom pokušati približiti logiku i motive koji stoje iza naših novina kao i razloge zbog kojih mislimo da su publikacije poput naše doprinos domaćoj medijskoj sceni. Ali i više od toga – naša demokratska, društvena i politička intervencija u javni prostor. U dosjeu obrađujemo nekoliko važnih tema, poput odnosa mainstream i alternativnih te komercijalnih i neprofitnih medija, zatim “postčinjenično” stanje suvremenih medija, odnos medija i kulture itd… Nadamo se da će dosje doprinijeti razvoju naše zajednice čitatelja i proizvođača novina, te potaknuti i druge na angažman – i to ne samo onaj vezan uz LMD.