Le Monde diplomatique, hrvatsko izdanje

Oznaka

Ashraf Khan

Preživjeti u Karachiju

Ashraf Khan Karachi je grad u kojemu djeluju mnoge centrifugalne društvene sile. Politička ubojstva, međuetnički sukobi, porast kriminala i vjerskog ekstremizma simptom su i posljedica preklapanja višestrukih kriza koja potresaju i Pakistan i širu regiju – ekonomske, političke, humanitarne. Nemoć… Continue Reading →

© 2019 Le Monde diplomatique, hrvatsko izdanje — Pogoni WordPress

Temu izradio Anders NorenGore ↑