Le Monde diplomatique, hrvatsko izdanje

Oznaka

Guillaume Pitron

Rasprodaja francuske šumske baštine

Guillaume Pitron Pokrivajući gotovo trećinu teritorija Francuske, šume predstavljaju izuzetno vrijedan resurs te zemlje. No francuska se ekonomija uopće ne može na njega osloniti jer taj sektor karakterizira neusklađena industrijska strategija preferencije izvoza neprerađenih ili djelomično prerađenih sirovina čiji su… Continue Reading →

© 2018 Le Monde diplomatique, hrvatsko izdanje — Pogoni WordPress

Temu izradio Anders NorenGore ↑