Le Monde diplomatique, hrvatsko izdanje

Oznaka

Laura Raim

Mehanizmi neoklasične dominacije

Laura Raim Od kada je prije četrdesetak godina zasjela na teorijski pijedestal, neoklasična ekonomija uspješno sabotira svaki pokušaj teorijske diverzifikacije. Beskompromisni u očuvanju upravljačke autonomije svog polja, svaku tendenciju ka pluralizaciji ekonomskih perspektiva prokazuju kao neznanstvenu ili preusmjeruju u druga… Continue Reading →

Lažna obećanja bihevioralnog obrata

Laura Raim Kriza nije potresla samo financijski sektor i svjetsku ekonomiju, nego i ekonomsku znanost. Neupitnu vjeru neoklasične ortodoksije u optimalnost tržišnih ishoda i racionalnost ekonomskih aktera demantirala je sama stvarnost. Mnogi se otad ogledavaju za alternativama kompromitiranoj neoklasici. Tako… Continue Reading →

© 2019 Le Monde diplomatique, hrvatsko izdanje — Pogoni WordPress

Temu izradio Anders NorenGore ↑