KopMedija je zadruga za medije osnovana 2012. pri trgovačkom sudu u Zagrebu.
OIB: 65051148016
Adresa: Ulica grada Vukovara 62 c, 10 000 Zagreb
Kontakt: kop.medija@gmail.com
Djelatnost: izdavanje novina i djelatnost nakladnika
Upraviteljica: Andrea Milat
Nadzorni odbor: Andrea Radak, Damjan Rajačić, Dragan Grozdanić