Le Monde diplomatique, hrvatsko izdanje

Oznaka

razvoj

Trula banana: zaostajanje danske periferije

Nicolas Escach Koncentracija ekonomskih aktivnosti i stanovništva u velikim gradovima u mnogim zemljama uzrokuje usporavanje razvoja na periferiji. Politike koje posljednjih desetljeća veći naglasak stavljaju na konkurentnost ekonomije nego na socijalnu koheziju znatno su doprinijele ovim procesima. Neke zemlje, poput… Continue Reading →

Preživjeti u Karachiju

Ashraf Khan Karachi je grad u kojemu djeluju mnoge centrifugalne društvene sile. Politička ubojstva, međuetnički sukobi, porast kriminala i vjerskog ekstremizma simptom su i posljedica preklapanja višestrukih kriza koja potresaju i Pakistan i širu regiju – ekonomske, političke, humanitarne. Nemoć… Continue Reading →

Neizvjesni kvantni skok u budućnost

Tristan Coloma Kenija želi pokrenuti mastodontski projekt izgradnje Luke Lamu, koja bi trebala postati najvažnijom tranzitnom lukom na istoku Afrike. Očekivani rezultati predstavljeni su kao spektakularni: do 2030. zemlju bi trebali katapultirati na daleko veći stupanj razvoja. Radi financiranja projekta… Continue Reading →

Strukture zavisnosti

Andreas Papandreu Andreas Papandreu, otac bivšega grčkog premijera Georgiosa Papandreua (2009. – 2011.), osnovao je Panhelenski socijalistički pokret (PASOK) nakon pada vojne hunte 1974. godine. Prije dolaska na mjesto premijera (od 1981. do 1989., zatim od 1993. do 1996., kada… Continue Reading →

Investicije i razvoj – samo za koga?

Céline Rouzet Zalihe prirodnog plina Papuu Novu Gvineju čine jednim od novih eldorada globalne energetske industrije. Lokalno stanovništvo se nada da će dolazak američkog diva Exxon Mobila pokrenuti razvoj i poopćiti blagostanje. Novac pritječe, no protivno optimističnim očekivanjima, sa sobom… Continue Reading →

Rast temeljen na dugu

Mislav Žitko U domaćim javnim raspravama o krizi težište se u pravilu stavlja na samoskrivljene slabosti hrvatske privrede. Iako ishodište kriznih procesa od 2008. naovamo leži u centrima razvijenog kapitalizma, oni i dalje važe za neupitan uzor razvojnog modela. Analiza… Continue Reading →

© 2019 Le Monde diplomatique, hrvatsko izdanje — Pogoni WordPress

Temu izradio Anders NorenGore ↑