Zaštita privatnosti

Vaši su podaci važni. Važni su nama i znamo da su važni vama. Lemondediplomatique.hr je posvećen zaštiti podataka u skladu s najnovijim zakonima o zaštiti osobnih podataka i privatnosti. Također, želimo biti vrlo transparentni o tome koje vaše podatke prikupljamo, kako ih upotrebljavamo i kako možete kontrolirati ono što radimo s tim podacima.

1. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Lemondediplomatique.hr razumije da vam je privatnost važna, stoga poštujemo vašu privatnost i štitimo vaše osobne podatke. To može uključivati svaku informaciju koja može dovesti do identifikacije vas kao pojedinca.

Lemondediplomatique.hr obrađuje vaše osobne podatke koje ste nam povjerili registracijom na našoj web-stranici, prijavom na marketinšku listu, putem nagradnih natječaja, nagradnih igara, radi kontaktiranja zbog pružanja informacija o proizvodima i uslugama vezanih uz vaše upite na e-adresu (e-mail).

Osobni podatci koji se mogu prikupljati na temelju registracije ovisno o vrsti korisnika jesu: ime i prezime, e-adresa.

Pri osvježavanju podataka u korisničkom profilu mogu biti prikupljeni neki od sljedećih podataka: ime i prezime, e-adresa, IP adresa. Tom prilikom je moguće prijaviti se ili odjaviti s marketinške liste Lemondediplomatique.hr. Prijava na marketinšku listu Lemondediplomatique.hr opcionalna je i dobrovoljna, ne podrazumijeva se i potrebno je prijaviti se na listu.

2. Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka

Svi osobni podatci koriste se isključivo u svrhe za koje su prikupljeni i za koje je dana suglasnost i/ili privola.

Prikupljeni podatci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu ili ako nije dana izričita suglasnost i/ili privola. Svi podatci brišu se prestankom svrhe za koju su prikupljeni ili nakon razdoblja za koje je dana suglasnost i/ili privola, najkasnije po isteku svih zakonskih obveza.

Moguće je da se umjesto brisanja podatci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno uklanjaju svi podatci povezani s osobom.

Postavljanjem upita prema Lemondediplomatique.hr dajete suglasnost da vam odgovorimo istim kanalom komunikacije na koji ste postavili upit te da pohranimo vaše osobne podatke koje ste nam dali na razdoblje od najviše 5 godina.

3. Upravljanje privolama za obradu osobnih podataka

Prihvaćanjem privole za korištenje osobnih podataka u Lemondediplomatique.hr dajete dozvolu za korištenje i pohranu osobnih podataka u svrhu marketinške promidžbe dok ne povučete privolu. Ova privola uključuje dijeljenje vaših osobnih podataka s tvrtkom Google Ireland, Facebook Ireland Ltd., The Rocket Science Group LLC radi slanja marketinških e-poruka. U vezi s ovom privolom Lemondediplomatique.hr marketing uključuje: slanje marketinškog blistera (newslettera) s akcijama na vašu e-adresu, slanje personalizirane e-poruke s akcijskom ponudom namijenjenom vama, funkciju Google AdWords Customer Match za ciljane oglase s akcijskim artiklima, profiliranje korisnika radi izrade i isticanja relevantne akcijske ponude, usmjeravanje korisnika relevantnim akcijskim ponudama.

Prihvaćanjem privole pretplaćujete se na besplatni elektronički marketinški blister (newsletter) i dodajete se na marketinšku listu Lemondediplomatique.hr i dajete privolu za korištenje osobnih podataka kao što su npr. ime, prezime, e-adresa. Dane podatke koristit ćemo sve do povlačenja privole. Privolu možete povući bilo kada jednako lako kako ste je dali bez navođenja razloga u svojem korisničkom profilu ili klikom na poveznicu u marketinškom blisteru (newsletteru).

Ako opozovete dane privole, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u marketinške svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane uz članstvo na listi Lemondediplomatique.hr.

4. Prava korisnika

Korisnik u svako doba ima sljedeća prava:

  • pravo na informaciju o obradi osobnih podataka
  • pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka, a čime će prestati obrada osobnih podataka
  • pravo na ispravak u slučaju ako se obrađuju osobni podatci koji su nepotpuni ili netočni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole, u slučaju podnošenja prigovora na obradu podataka, odnosno u slučajevima obrade osobnih podataka protivno propisima o zaštiti osobnih podataka
  • pravo na ograničenje obrade u slučajevima kada je osporena točnost podataka tijekom razdoblja provjere točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali je odbijeno brisanje i umjesto toga zatraženo ograničenje korištenja podatcima, ako podatci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog distribucije tih podataka
  • pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade podataka kada je to tehnički izvedivo
  • pravo na podnošenje prigovora u vezi obrade osobnih podataka društvu Lemondediplomatique.hr ili nadležnom državnom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka) ako se obrada vrši radi izvršenja zadaća od javnog interesa, radi izvršavanja javnih ovlasti ili se društvo Lemondediplomatique.hr pri obradi podataka poziva na svoje legitimne interese.

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podatcima za kontakt iz ove Izjave.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.